คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนายแพทย์บวรศิลป์

"Bowornsilp Plastic Surgery"

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสวยโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง

ที่อยู่ 39 ถ.รอบเมือง (ข้างโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ :: 0-4333-2244,0-4333-2231,0-4333-8546

แฟกซ์ :: 0-4333-8548

E-mail :: bowornsilpplasticsurgery@hotmail.com

:Link Others

::สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand)
::สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND)
::สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
::American Society of Plastic Surgeons